Dyslexieenbeelddenken.jouwweb.nl
Home » dyslexie verklaring

 Dyslexie verklaring

Om in aanmerking te komen voor faciliteiten voor studenten met dyslexie, is over het algemeen een dyslexieverklaring nodig. Een dyslexieverklaring wordt afgegeven als uit psychodiagnostisch onderzoek blijkt dat een leerling dyslexie heeft.


De dyslexie verklaring beschrijft welke ernstige belemmeringen de leerling ondervindt bij het volgen van onderwijs en/of bij het functioneren in de samenleving. Daarnaast geeft deze aan welke behandeling, materiële voorzieningen, begeleiding en compensaties/dispensaties in het onderwijs noodzakelijk zijn. De dyslexieverklaring is onbeperkt geldig. Eenmaal dyslectisch altijd dyslectisch. De belemmeringen die in de verklaring opgenomen zijn en de indicatie voor hulp daarop gebaseerd is, zullen doorgaans wel in de loop van de jaren bijgesteld moeten worden. De belemmeringen die een leerling heeft die onderzocht is in groep 5, zullen gewijzigd zijn wanneer deze leerling gaat studeren. In overleg met betrokkenen (leerling, ouders, school, gz-psycholoog) kan de verklaring dan aangepast worden. Nieuw uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek daarvoor meestal niet nodig.

 

Om in aanmerking te komen voor specifieke faciliteiten in het voortgezet onderwijs en tijdens een eindexamen, hebben leerlingen een dyslexieverklaring nodig. Schooldirecties moeten volgens artikel 55 van de wet op het voortgezet ondwijs aan de opsteller van de verklaring de volgende eis stellen: ‘’… een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog …’’’. In dit artikel worden geen verdere kwalificaties aangegeven. Het is dus van belang dat de verklaring voor een psycholoog of orthopedagoog is afgegeven en niet voor remedial teacher, logopedist etc. (zie ook www.stichtingdyslexienederland.nl of www.steunpuntdyslexie.nl ).

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb